Sonia Rubio, treballadora social en un centre de dones víctimes de violència de gènere: “Podem tindre moltes lleis, però encara no ha aterrat la igualtat real ni la transformació”

Sonia Rubio és la treballadora social col·legiada 2515. Ho remarca a l’inici de l’entrevista perquè “em fa molta gràcia tindre un número de col·legiada”. Des que va finalitzar els seus estudis de Treball Social, Rubio sempre ha treballat en temes d’igualtat. De fet, actualment, exerceix com a treballadora social en un centre en què es…