Ferran Senent i Domingo

Presidència. Representació institucional.

Ferran Senent i Domingo

Paqui Herrero i Cuesta

Vicepresidència. Representació institucional.

Paqui Herrero i Cuesta

María Belén Piró i Campos

Secretaria. Estructura col·legial. Coordinació Espai Professional.

Belén Piró i Campos

Inés Gutiérrez i González

Tresoreria. Estructura col·legial.

Inés Gutiérrez i González

Eva Reina i Giménez

Vocalia. Competència professional.

Eva Reina i Giménez

Sonia Rubio i Romaguera

Vocalia. Competència professional.

Sonia Rubio i Romaguera

Ana Selva i Selvi

Vocalia. Comunicació.

Ana Selva i Selvi