Ofertes d'ocupació pública

Col·legiada o col·legiat, si revisant les convocatòries que ací publiquem consideres que existeixen unes bases en les quals hi ha punts que es poden recórrer, trasllada la teua consulta al Col·legi (valencia@cotsvalencia.com) i es valorarà si cal l’elaboració d’un recurs.

25/11/2022

Descripció: Treballador/a social

Organisme:

Oliva
Plaça Ajuntament, 1
Tel:962850250

Termini: PENDENT. 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Procés selectiu: PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Nombre de places: 2

Descripció de les places: Una plaça pel sistema de concurs per la disposició addicional 8 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i una plaça pel sistema de concurs oposició.

Consultar bases

Més informació ací

 


 

25/11/2022

Descripció: Treballador/a social

Organisme:

Callosa de Segura
Plaza España, 1
Tel:965310550

Termini: OBERT. 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE núm. 281, de 23/11/2022)

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol universitari de Treball Social (diplomat o graduat).

Nombre de places: 4

Consultar bases

Correcció d’errors (bases)

Més informació ací

 


 

11/11/2022

Descripció: Coordinador/a de Serveis Socials

Organisme:

La Pobla de Vallbona
Avinguda de Colom, 93
Tel:962760050

Termini: PENDENT. 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOE.

Procés selectiu: PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Nombre de places: 1

Titulació específica: Diplomatura o Grau en Treball Social o equivalen

Consultar bases

Més informació ací

 


 

11/11/2022

Descripció: Treballador Social

Organisme:

La Pobla de Vallbona
Avinguda de Colom, 93
Tel:962760050

Termini: PENDENT. 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOE.

Procés selectiu: PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Nombre de places: 1

Titulació específica: Diplomatura o Grau en Treball Social o equivalen

Consultar bases

Més informació ací

 


 

26/10/2022

Descripció: Treballador/a social

Organisme:

Alberic
Plaza Constitución, 25
Tel:962440066

Termini: PENDENT. La convocatòria es publicarà en el BOE i aquesta data obrirà el termini de presentació d’instàncies. 10 dies hàbils (BOP núm. 205, de 25/10/2022).

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Nombre de places: 2

Descripció de les places: Es podrà crear una borsa de treball de personal laboral temporal o funcionari interí, segons corresponga, amb les persones aspirants amb un mínim de puntuació que no superen el procés selectiu.

Més informació ací

 


 

21/10/2022

Descripció: Treballador/a social

Organisme:

Gandia
Plaça Major, 1
Tel:962959400

Etapa Actual: Convocatòria : Estimació recurs de reposició (requisit de titulació). Nou termini de presentació sol·licituds.

Termini: OBERT. 20 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP núm. 202, de 20/10/2022).

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Requisits especifics: Permís de conducció B.

Nombre de places: 2

Més informació ací

 


 

19/10/2022

Descripció: Treballador/a social

Organisme:

L’Alcora
San Francisco, 5
Tel:964360002

Termini: PENDENT. 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (BOP Castelló núm. 125, de 18/10/2022).

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Graduat/diplomat en Treball Social.

Requisits especifics: Permís de conducció B.

Nombre de places: 2

Consultar bases

Més informació ací

 


 

28/09/2022

Descripció: Treballador social

Organisme:

Torrent
Ramón y Cajal, 1
Tel:961111111

Termini: OBERT. 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP núm. 186, de 27/09/2022).

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de grau en Treball Social o altres graus universitaris que habiliten per a l’exercici d’aquesta professió, o equivalents.

Consultar bases

Més informació ací

 


 

27/09/2022

Descripció: Treballador/a social

Organisme:

Orihuela
Plaza Marques de Arneva, 1
Tel:966736864

Termini: OBERT. 20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d’aquesta resolució en el «Boletín Oficial del Estado». (BOE núm. 230 de 24/09/2022)

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació: Títol de Grau en Treball Social

Nombre de places: 10

Consultar bases

Més informació ací

 


 

26/09/2022

Descripció: Treballador Social

Organisme:

Mutxamel
Av. Carlos Soler, 46
Tel:965953711

Termini: PENDENT. 10 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació: Títol de Grau en Treball Social

Nombre de places: 2

Consultar bases

Més informació ací

 


 

20/09/2022

Descripció: Tècnics/tècniques d’igualtat

Organisme:

Consell Insular de Formentera
Plaça de la Constitució, 1, 07860, Sant Francesc – Formentera
Tel:971 321 087

Termini: OBERT. 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB número 122, de 19/09/2022.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Consultar bases

Més informació ací

 


 

20/09/2022

Descripció: Promotor/a d’igualtat

Organisme:

Mancomunitat de Serveis Socials de La Marina Alta
Tel:965587667

Termini: PENDENT

Procés selectiu: OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA

Tipus de prova: Oposició

Grup: C1 – Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional

Titulació específica: Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional

Nombre de places: 1

Consultar bases

Més informació ací

 


 

14/09/2022

Descripció: Treballador/a social

Organisme:

Aldaia
Plaza Constitución, 10
Tel:961501500

Termini: OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el «Boletín Oficial del Estado», núm. 220 de 13/09/2022

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de graduat en Treball Social o equivalent

Nombre de places: 4

Consultar bases

Més informació ací

 


 

06/09/2022

Descripció: Treballadors/treballadores socials per torn d’accés lliure, mitjançant procés d’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal.

Organisme:

Mancomunitat de La Ribera Alta

Termini: OBERT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 164, de 30/08/2022.

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

  • Titulació específica: Diplomatura o grau universitari en Treball Social o equivalent. Les titulacions superiors a la diplomatura podran ser considerades en l’apartat corresponent de la fase de concurs, de conformitat amb les BG.

Nombre de places: 3

Consultar bases

 


 

31/08/2022

Descripció: Treballador/a social

Organisme:

Monòver/Monóvar

Termini: OBERT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 164, de 30/08/2022.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomatura o grau en Treball Social

Consultar bases

 

 


 

16/05/2022

Descripció: Obertura permanent de les llistes d’ocupació temporal de les Institucions Sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Termini: Les dates de tall a partir de les quals les sol·licituds d’inscripció i modificació de l’elecció de categories i Departaments de Salut passaran a formar part de la següent edició, són les següents:

  • Edició 19: 31 de març de 2022
  • Edició 20: 30 de setembre de 2022
  • Edició 21: 31 de març de 2023

RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual s’establixen les dates límit de mèrits a baremar i d’obtenció de requisits per a les Edicions 19, 20 i 21 de les llistes d’ocupació temporal obertes i permanents i es determina la data de tall fins a la qual es tindran en compte les sol·licituds d’inscripció i actualització de candidats i candidates ja inscrits.

Més informació ací