Ofertes d'ocupació pública

Col·legiada o col·legiat, si revisant les convocatòries que ací publiquem consideres que existeixen unes bases en les quals hi ha punts que es poden recórrer, trasllada la teua consulta al /Col·legi (valencia@cotsvalencia.com) i es valorarà si cal l’elaboració d’un recurs.

12/01/2022

Descripció: Promotor/a d’igualtat

Organisme: 

 • La Pobla de Vallbona
 • Avinguda de Colom, 93
 • Tel: 962760050

Termini: OBERT. 10 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP de València núm. 5, de 10/01/2022.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: Nou nivell B – Tècnic/a superior

Titulació específica: Títol de tècnic superior en Promoció d’Igualtat de Gènere o equivalent.

Nombre de places: 4

Consultar bases

Més informació ací

 

 


 

04/01/2022

Descripció: Treballador/a social. (Estabilització d’ocupació)

Organisme: 

 • Crevillent
 • Major, 9
 • Tel: 965401526

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Grau o diplomatura en Treball Social, o un altre títol equivalent de conformitat amb la normativa aplicable.

Nombre de places: 4

Consultar bases

Més informació ací

 


 

04/01/2022

Descripció: Treballador/a social

Organisme: 

 • Formentera del Segura
 • Plaza Del Ayuntamiento, 1
 • Tel: 966792301

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomat en Treball Social o equivalent, o la titulació que corresponga d’acord amb el vigent sistema de titulacions, o estar en condicions d’obtindre’l en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies.

Nombre de places: 1

Termini: OBERT. 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant. (BOA núm. 249, de 31/12/2021)

Consultar bases

Més informació ací

 


 

04/01/2022

Descripció: Treballador/a social

Organisme: 

 • Diputació Provincial de València
 • Palau de Batlia
 • Plaça de Manises, 4
 • 46003 València
 • Tel: 902 46 02 02

Procés selectiu i tipus de prova: Oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomatura en Treball Social o grau en Treball Social, o bé les titulacions equivalents.

Nombre de places: 1

Termini: OBERT. 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado núm. 314, de 31.12.2021.

Consultar bases

Més informació ací

 


 

23/12/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme: 

 • La Vall d’Uixó
 • Plaza Del Centro, 1
 • Tel: 964690064

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomatura o grau en Treball Social, o equivalent.

Termini: OBERT. 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 152, de 21/12/2021.

Consultar bases

Més informació ací

 


 

22/12/2021

Descripció: Treballador/a Social – PANGEA. (Torn lliure d’estabilització d’ocupació temporal)

Organisme: 

 • L’Alfàs del Pi
 • Federico García Lorca, 11
 • Tel:965888265
 • Fax:965887112

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de grau en Treball Social o de diplomatura en Treball Social o equivalent.

Nombre de places: 1

Termini: PENDENT. 20 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Consultar bases

Més informació ací

 


 

15/12/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Diputació Provincial de València

Procés selectiu: Convocatòria oposició lliure

Termini: Les persones interessades disposaran d’un termini de presentació de 20 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Consultar bases

Enllaç al model de sol·licitud

 


 

09/12/2021

Descripció: OBERTURA DE BORSA CONSELLERIA DE SANITAT EDICIÓ 19, 20 I 21 OBERTA I PERMANENT

Organisme: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Termini:

 • La presentació de les sol·licituds d’inscripció/modificació de categories i departaments poden realitzar-se les 24 hores dels 365 dies de l’any, el tràmit telemàtic està obert de manera permanent.
 • El termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits i els mèrits és de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la presentació de la sol·licitud d’inscripció/modificació de categories i departaments. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del registre telemàtic d’inscripció/modificació.

Resolució

Més informació ací

 


 

09/12/2021

Descripció: Tècnic/a de joventut

Organisme:

 • Alcalà de Xivert
 • Purísima, 23
 • Tel:964410301

Etapa actual: Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló. (BOP núm. 145, de 04/12/2021)

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: Nou nivell B – Tècnic/a superior

Titulació específica: Tècnic/a superior en Animació Sociocultural i Turística, tècnic/a superior en Integració Social, tècnic/a superior en Animació Sociocultural o qualsevol altra titulació de la mateixa família professional.

Consultar bases

Més informació ací

 


 

09/12/2021

Descripció: Tècnic/a coordinador/a de Joventut

Organisme:

 • Alcalà de Xivert
 • Purísima, 23
 • Tel:964410301

Etapa actual: Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló. (BOP núm. 145, de 04/12/2021)

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Titulació universitària d’Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri. També s’admetrà qualsevol titulació universitària superior, sempre que s’acredite tindre 3 anys d’experiència en l’àmbit de la joventut i, a més, formació específica en polítiques integrals de joventut i desenvolupament.

Consultar bases

Més informació ací

 


 

09/12/2021

Descripció: Promotor/a d’igualtat de gènere

Organisme:

 • Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
 • Plaza Mayor, 1
 • Tel: 964355100

Etapa actual: Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP núm. 146, de 07/12/2021)

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: Nou nivell B – Tècnic/a superior

Titulació específica: Títol de tècnic/a superior en Promoció d’Igualtat de Gènere.

Consultar bases

Més informació ací

 


 

09/12/2021

Descripció: Tècnic/a de serveis socials

Organisme:

 • Montaverner
 • Plaza Mayor, 6
 • Tel: 962297008

Etapa actual: Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP núm. 234, de 03/12/2021)

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Titulació universitària en Treball Social.

Consultar bases

Més informació ací

 


 

01/12/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme:

 • Aldaia
 • Plaza Constitución, 10
 • Tel:961501500
 • Fax:961510693

Etapa actual: Convocatòria : (Bases)

Termini: PENDENT. 20 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Nombre de places: 1

Consultar bases

Més informació ací

 


 

30/11/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme:

 • Mancomunidad El Xarpolar
 • Tel:965514201
 • Fax:965514208

Etapa actual: Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 227, de 29/11/2021.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Nombre de places: 1

Consultar bases

 


 

30/11/2021

Descripció: Cobertura de llocs temporals de les categories següents: treballador/a social, educador, psicòleg, assessor jurídic, agent d’igualtat i tècnic de joventut

Organisme:

 • Mancomunitat Marina Baixa
 • Plaza de España, 14- 2n, 03510 Callosa d’en Sarriá
 • Tel: 96 588 20 70

Etapa actual: Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP núm. 227, 29/11/2021

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Nombre de places: 3 treballador/a social

Consultar bases

Més informació ací

 


 

10/11/2021

Descripció: Treballador/a social, educador/a, administratius/ives, assessor/a jurídic/a

Organisme:

 • Alcalà de Xivert
 • Purísima, 23
 • Tel: 964410301

Etapa actual: Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Titulació específica: – Treballador/a social: títol de llicenciatura/grau en Treball Social.

Descripció de les places: Borses de treball temporal destinades a cobrir les necessitats generades per l’execució del contracte programa entre la Diputació Provincial de Castelló i l’Ajuntament d’Alcalá de Xivert per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2022-2024.

Consultar bases

 


 

05/11/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Mancomunitat L’Alcalaten – Alt Mijares

Etapa actual: Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província (BOP núm. 132, de 04/11/2021).

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits, prova tècnica, entrevista

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomatura o grau en Treball Social.

Documentació / Informació: Model de sol·licitud en l’annex I.

Consultar bases

Consultar Annex I

 


 

05/11/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme: L’Alfàs del Pi

Etapa actual: Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de l’extracte de la convocatòria del BOP d’Alacant (BOP núm. 210, de 04/11/2021).

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de grau en Treball Social o de diplomatura en Treball Social.

Requisits especifics: Estar en possessió del permís de conducció de la classe B.

Consultar bases

 


 

26/10/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Ajuntament de Rubí

Etapa actual: Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

Termini: Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar preferentment per mitjans electrònics al registre general de l’Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació al BOPB, i s’han d’adreçar al president de la Corporació.

Règim jurídic: Funcionari

Caràcter: Interí

Categoria: Tècnic/a

Grup de classificació: A2

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs – oposició

Titulació específica: Títol de Grau en Treball Social o equivalent.

Taxa ordinària: 35,00 €

Consultar bases

 


 

20/10/2021

Denominació del lloc: TREBALLADOR/A SOCIAL CENTRE DIA DE MENORS

Necessitats de contractació: Contracte obra o servei

Horaris: Jornada de 17,5 hores semanals

Titulació: Diplomat/da o grau en TREBALL SOCIAL

Requisits: Permís de conduir B1 i vehicle propi

Incorporació: Octubre 2021

Lloc de presentació d’instàncies: Presentació de currículum amb foto al Dpt. de RH fins al 22 d’octubre en la direcció rrhh.cdvalencia@caritas.es amb la Ref. TS CENTRO DE DÍA

Més informació ací

 


 

18/10/2021

Denominació del lloc: Treballador/a social (Discapacitat min.33%)

Lloc de treball:

 • Alzira
 • Llíria
 • Ontinyent

Funcions i tasques

 • Promoure el canvi social, la resolució dels problemes dels menors i incrementar el seu benestar.
 • Fomentar el benestar mitjançant la utilització de tècniques socials, prevenció i atenció a les dificultats i/o manques dels menors.

Es requereix:

 • Certificat de discapacitat igual o superior al 33%
 • Permisos de conduir

Núm. de places: 3

Tipus de contracte: Obra i servei determinat

Duració jornada: Fins a 20 hores

Torn/Jornada: Matí

Detall de l’oferta; núm. de referència:  32096_P

Lloc de presentació d’instàncies: Enviar el seu CV a uvcolaboraccio@uv.es. Indicant en l’assumpte la referència de l’oferta i el nom del lloc.

 


 

15/10/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme:

 • Alberic
 • Plaza Constitución, 25
 • Tel:962440066

Etapa actual: Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils següents al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOPB núm. 199, de 14/10/2021). DEL 15/10/2021 Al 28/10/2021 TOTS DOS INCLUSIVAMENT.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol universitari oficial de grau en Treball Social o equivalent.

Taxa ordinària: 70,00 €

Consultar bases

 


 

11/10/2021

Descripció: Tècnic/a per a la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA)

Organisme:

 • Mancomunidad “La Costera-Canal”
 • Tel:96228041
 • Fax:962280451

Etapa actual: Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 15 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 196, de 08/10/2021.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de grau en Psicologia, grau en Educació Social, grau en Pedagogia, grau en Psicopedagogia o grau en Treball social.

Consultar bases

 


 

15/09/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme:

 • L’Eliana
 • Plaça Pais Valencia, 3
 • Tel:962758030
 • Fax:962743713

Etapa actual: Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 220, de 14/09/2021).

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Grau en Treball Social o Diplomatura.

Taxa ordinària: 24,00 €

Nombre de places: 2

Consultar bases

Model de sol·licitud

 


 

15/09/2021

Descripció: Treballador social (estabilització)

Organisme:

 • Diputació Alacant
 • Av. de la Estació, 6
 • Tel. 965121300
 • 03005 . Alicante

Etapa actual: Convocatòria : (Bases)

Termini: PENDENT. 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci extracte de la convocatòria en el BOE.

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomat en Treball Social o equivalent, o la titulació que corresponga d’acord amb el vigent sistema de titulacions, o estar en condicions d’obtindre’l en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies.

Requisits especifics: Tindre reconegut per l’òrgan competent de les administracions públiques un grau de discapacitat igual al 33% o superior.

Taxa ordinària: 30,00 €

Nombre de places: 3

Consultar bases

 


 

01/09/2021

Descripció: Treballador/a social (sistema general d’accés de persones amb discapacitat)

Organisme:

 • Govern de Castella-la Manxa: Conselleria de Sanitat
 • Av. de Francia, 4
 • Tel:92 526 70 99
 • Fax:92 526 72 68

Etapa actual: Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomatura o grau en Treball Social o equivalent.
En cas de titulacions obtingudes en l’estranger, s’ha d’estar en possessió de la credencial que n’acredite l’homologació i/o el reconeixement pel departament ministerial competent, dins del termini de presentació de sol·licituds.

Requisits especifics: Tindre reconegut per l’òrgan competent de les administracions públiques un grau de discapacitat igual al 33% o superior.

Taxa ordinària: 41,79 €

Nombre de places: 5

Consultar bases

 


 

01/09/2021

Descripció: Treballador/a social (sistema general d’accés de lliure)

Organisme:

 • Govern de Castella-la Manxa: Conselleria de Sanitat
 • Av. de Francia, 4
 • Tel:92 526 70 99
 • Fax:92 526 72 68

Etapa actual: Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomatura o grau en Treball Social o equivalent. En cas de titulacions obtingudes en l’estranger, s’ha d’estar en possessió de la credencial que n’acredite l’homologació i/o el reconeixement pel departament ministerial competent, dins del termini de presentació de sol·licituds.

Taxa ordinària: 41,79 €

Nombre de places: 15

Termini: OBERT. El termini de presentació serà d’un mes, a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. 167, de 31/08/2021.

Consultar bases

 


 

01/09/2021

Descripció: Treballador social (procés d’estabilització d’ocupació temporal)

Organisme:

 • L’Alcora
 • San Francisco, 5
 • Tel:964360002
 • Fax:964386455

Etapa actual: Convocatòria : (Obertura de termini)

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica:Títol de graduat en Treball Social o equivalent. L’homologació i/o l’equivalència de qualsevol títol l’ha d’aportar la persona interessada, degudament acreditada per l’autoritat acadèmica competent.

Taxa ordinària: 40,00 €

Nombre de places: 1

Termini: OBERT. 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9163, de 31.08.2021).

Consultar bases

 


 

01/09/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme:

 • L’Eliana
 • Plaça Pais Valencia, 3
 • Tel:962758030
 • Fax:962743713

Etapa actual: Convocatòria: Correcció d’errors (titulació)

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Grau en Treball Social o Diplomatura.

Taxa ordinària: 24,00 €

Nombre de places: 2

Consultar bases

Correcció d’errors (titulació)