Ofertes d'ocupació pública

Col·legiada o col·legiat, si revisant les convocatòries que ací publiquem consideres que existeixen unes bases en les quals hi ha punts que es poden recórrer, trasllada la teua consulta al Col·legi (valencia@cotsvalencia.com) i es valorarà si cal l’elaboració d’un recurs.

 

20/06/2023

Descripció: Paiporta. Treballador/a Social

Organisme: Ayuntamiento de Paiporta

Convocatòria: Procés d’estabilització

Prova: Valoració de mèrits

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol universitari de Diplomatura o Grau en Treball Social o equivalent.

Grup: A2

Informació en web organisme: https://paiporta.sedipualba.es/tablondeanuncios/

Nº Places totals: 2

 


 

20/06/2023

Descripció: Jarafuel. Convocatòria places de naturalesa funcionarial: arquitecte/a, treballador/a social, agent d’ocupació i desenvolupament local i auxiliar administratiu/iva

Organisme: Ayuntamiento de Jarafuel

Convocatòria: Oposició

Prova: Valoració de mèrits

Titulacions: Diversos grups i titulacions

Informació en web organisme: https://jarafuel.sedelectronica.es/info.0

Nº Places totals: 4