Ofertes d'ocupació pública

Col·legiada o col·legiat, si revisant les convocatòries que ací publiquem consideres que existeixen unes bases en les quals hi ha punts que es poden recórrer, trasllada la teua consulta al Col·legi (valencia@cotsvalencia.com) i es valorarà si cal l’elaboració d’un recurs.

15/06/2022

Descripció: Treballadors/ores socials

Organisme: 

 • Mislata
 • Plaza Constitucion, 8
 • Tel:963991100

Termini: OBERT. 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí de la Província de València. BOP núm. 113, de 14/06/2022

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de grau o diplomatura en Treball Social.

Consultar bases

Més informació ací

 


 

10/06/2022

Descripció: Treballador/a social

Organisme: 

 • Mancomunidad del Interior Tierra del Vino
 • Tel:962173586

Termini: OBERT. 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. BOP núm. 110, de 09/06/2022

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol universitari oficial de diplomatura o grau en Treball Social, o equivalent, en tot cas, l’aspirant ha d’aportar l’equivalència mitjançant certificació expedida a aquest efecte.

Requisits especifics:

 • Estar en possessió de permís de conduir tipus B i vehicle propi.
 • Estar en possessió de formació en matèria de valoració de dependència, circumstància que es pot acreditar mitjançant qualsevol certificat o títol dels que s’indiquen a continuació:
  • Valorar la Dependència de l’EVES, IVAP o FVMP.
  • Especialista Universitari en Valoració de les Persones en Situació de Dependència, de la Universitat Politècnica de València.
  • Màster universitari en Atenció Sociosanitària a la Dependència, de la Universitat de València.
  • Aplicació d’Instruments per a Valorar la Dependència, del Col·legi Oficial de Treball Social de València.
  • Curs Universitari de Valoració de la Situació de Dependència de, l’Institut Superior d’Estudis Socials i Sociosanitaris, acreditat per la UEMC (Universitat Europea Miguel de Cervantes).
  • Curs Universitari de Valoració de la Situació de Dependència, del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana.
  • Valorador de la Situació de Dependència, Universitat Miguel Hernández d’Elx.
  • Curs universitari de Valoració de la Situació de la Dependència. Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló.

Nombre de places: 1

Descripció de les places: 1 plaça pel sistema d’oposició torn lliure.

Consultar bases

Més informació ací

 

 


 

10/06/2022

Descripció: Treballador/a social

Organisme: 

 • Xirivella
 • Plaza Concordia, 6
 • Tel:963135050

Termini: PENDENT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquestes bases en el Boletín Oficial del Estado.

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: 

 • Títol de grau o diplomatura en Treball Social o equivalent.
 • I títol de doctorat i/o màster en gènere i/o polítiques d’igualtat emés per la Universitat o una formació mínima de 250 hores en perspectiva de gènere i polítiques d’igualtat d’oportunitats realitzades en un mateix curs i certificada per un organisme públic, o aquesta formació en cursos iguals o superiors a 100 h, que es podran complementar amb crèdits d’assignatures universitàries en aquesta matèria, o cursos impartits per l’Institut de la Dona, en la formació oferida de cursos avançats, en aquest últim supòsit serà necessari haver cursat el mòdul avançat en serveis socials, en un mínim global de 300 h de formació.

Nombre de places: 1

Descripció de les places: 1 plaça pel sistema d’oposició torn lliure.

Consultar bases

Més informació ací

 


 

06/06/2022

Descripció: Treballador/a social

Organisme: 

 • Benijófar
 • C/ Juan Ramón Jiménez, 8
 • Tel:966715401

Termini: OBERT. 15 dies a comptar de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. BOP núm. 105, de 03-06-2022.

Procés selectiu: CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: 

 • Diplomatura o grau en Treball Social.
 • Títol de valorar la dependència.

Descripció de les places: El contracte de duració determinada amb una duració de sis mesos.

Consultar bases

Més informació ací

 


 

25/05/2022

Descripció: Treballadors/ores socials

Organisme: 

 • Carcaixent
 • Plaça Major, 1
 • Tel:962457600

Termini: OBERT. 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València, núm. 98, de 24/05/2022.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomatura o grau universitari en Treball Social, o bé, estar en condicions d’obtindre’l en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies.

Consultar bases

Més informació ací

 


 

16/05/2022

Descripció: Obertura permanent de les llistes d’ocupació temporal de les Institucions Sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Termini: Les dates de tall a partir de les quals les sol·licituds d’inscripció i modificació de l’elecció de categories i Departaments de Salut passaran a formar part de la següent edició, són les següents:

 • Edició 19: 31 de març de 2022
 • Edició 20: 30 de setembre de 2022
 • Edició 21: 31 de març de 2023

RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2021, de la directora general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual s’establixen les dates límit de mèrits a baremar i d’obtenció de requisits per a les Edicions 19, 20 i 21 de les llistes d’ocupació temporal obertes i permanents i es determina la data de tall fins a la qual es tindran en compte les sol·licituds d’inscripció i actualització de candidats i candidates ja inscrits.

Més informació ací

 

 


 

12/05/2022

Descripció: Diverses borses d’ocupació: psicòleg/psicòloga, educador/a social, treballador/a social, tècnic d’integració social.

Organisme: 

 • Guardamar del Segura
 • Plaza Constitucion, 5
 • Tel:965729014

Termini: OBERT. 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, núm. 88, d’11/05/2022.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Titulació específica:

 • Psicòleg/psicòloga: titulació universitària oficial de grau o llicenciatura en Psicologia.
 • Educador/a social: titulació universitària oficial de diplomatura o grau en Educació Social.
 • Treballador/a social: titulació universitària oficial de diplomatura o grau en Treball Social.
 • Tècnic/a d’Integració Social: títol de cicle formatiu de grau superior en Integració Social.

Consultar bases

Més informació ací

 


 

10/05/2022

Descripció: Treballador/a social

Organisme: 

 • Mancomunidad La Serranía
 • Tel:961645013

Termini: OBERT. 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (BOP núm. 87, de 09/05/2022)

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Consultar bases

Més informació ací

 


 

04/05/2022

ATENCIÓ: des del col·legi ens hem posat en contacte amb el departament de personal en relació a la BASE TERCERA. REQUISITS D’ACCÉS, apartat: – Tindre una formació específica d’un mínim de 100 hores en intervenció familiar, desenvolupament infantil i adolescent, sistema de protecció, apegue adult i infantil, trauma, abusos sexuals, duel i mediació familiar. I ens han explicat que serveix qualsevol formació relacionada amb infància, adolescència i família. Fins i tot les assignatures de la facultat seran tingudes en compte en aquest requisit. Es poden presentar diverses formacions que sumen 100 hores entre totes elles.

Descripció: Treballador/a social de l’equip específic d’infància i adolescència i els serveis socials d’atenció primària bàsica

Organisme: 

 • Massanassa
 • Plaça de les Escoles Velles, 1
 • Tel:961255500

Termini: OBERT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria i les bases en el Butlletí Oficial de la Província núm. 83, de 03/05/2022.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Grau o diplomat en Treball Social.

Consultar bases

Més informació ací

 


 

29/04/2022

Descripció: Treballador/a social. (Estabilització ocupació temporal)

Organisme: 

 • Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia
 • Tel:964132740

Termini: OBERT. 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 101, de 28/04/2022).

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Nombre de places: 4

Consultar bases

Més informació ací