Ofertes d'ocupació pública

Col·legiada o col·legiat, si revisant les convocatòries que ací publiquem consideres que existeixen unes bases en les quals hi ha punts que es poden recórrer, trasllada la teua consulta al Col·legi (valencia@cotsvalencia.com) i es valorarà si cal l’elaboració d’un recurs.

10/03/2023

Descripció: Treballador social

Organisme: Mancomunitat de Municipis de la Safor

Convocatòria: Oposició

Prova: Valoració de mèrits

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol universitari grau/diplomatura de Treball Social.

Grup: A2

Nº Places totals: 9

Bases

 


 

08/03/2023

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Ajuntament de L’Olleria

Convocatòria: Oposició

Prova: Valoració de mèrits

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomatura en Treball Social o grau en Treball Social.

Grup: A2

Nº Places totals: 1

Bases

 


 

08/03/2023

Descripció: Convocatòria per a proveir diverses places: una plaça de Pedagog/a, una plaça de Treballador/a Social, una plaça d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local i tres places d’Auxiliar d’Ajuda a domicili.

Organisme: Mancomunitat del Carraixet

Convocatòria: Oposició

Prova: Valoració de mèrits

Titulacions: Diversos grups i titulacions

Nº Places totals: 6

Bases

 


 

08/03/2023

Descripció: Treballador/a social. Convocatoria:2023/826X

Organisme: Ajuntament de Burjassot

Convocatòria: Oposició

Prova: Valoració de mèrits

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Grup: A2

Nº Places totals: 8

Bases

 


 

24/02/2023

Descripció: Tècnic mitjà de serveis socials. Igualtat/V.Genere/Dependència.

Organisme:

Benigánim
Plaza Mayor, 3
Tel:962920002
Fax:962217010

Termini: OBERT. 20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d’aquesta resolució en el «Boletín Oficial del Estado». (BOE núm. 39 de 15/02/2023)

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Nombre de places: 1

Bases

Més informació ací

 


 

22/02/2023

Descripció: Convocatòria la provisió en propietat de les següents places per consolidació d’ocupació temporal: Una plaça d’Arquitecte/a, subgrup A1; una plaça de Tècnic/a-Informàtic/a, Subgrup A2; una plaça de Tècnic/a-de Medi Ambient, Subgrup A2;una plaça d’Auxiliar Administratiu/a Intervenció, Subgrup C2;una plaça d’Auxiliar Administratiu/a Biblioteca, Subgrup C2;una plaça de Coordinador/a d’agutzils, Subgrup AP;una plaça d’Agutzil, Subgrup AP;una plaça de Coordinador de Serveis, obrer, enterrador, Subgrup AP;una plaça de Conserge-enterrador, Subgrup AP;Una plaça de Psicòleg/a, Subgrup A1;una plaça de Treballador/a Social, subgrup A2;una plaça d’Animador/a Sociocultural, subgrup C1;una plaça d’Auxiliar Promoció Cultural i Juvenil, Subgrup C2;una plaça de Conserge Centre Cultural, Subgrup AP;una plaça de Conserge Poliesportiu, Subgrup AP;una plaça de Taquillera, Subgrup AP;tres places de Peó de serveis, Subgrup AP;una plaça de Peó electricista, Subgrup AP;una plaça d’Auxiliar Administratiu/a de Serveis Socials, Subgrup C2;una plaça de Monitora de manualitats de Serveis Socials, Subgrup C2;una plaça de Professora de ball de saló, subgrup C1.

Organisme:

Benifaió
Plaza Mayor, 15
Tel:961781019
Fax:961794138

Termini: OBERT. 20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d’aquesta resolució en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE núm. 44, de 21/02/2023).

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Nombre de places: 1

Bases específiques

Més informació ací

 


 

21/02/2023

Descripció: Treballador/a social

Organisme:

Moixent/Mogente
Plaça Major, 1
Tel:962295010
Fax:962260037

Termini: OBERT. 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 43, de 20/02/2023)

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Nombre de places: 1

Més informació ací

 


 

17/02/2023

Descripció: Diverses places a cobrir: Auxiliar, Tècnic d’Obres i Serveis Municipals, Tècnic Mig Especialista en Menors, Treballador Social, Delineant i Subaltern

Organisme:

Torrent
Ramón y Cajal, 1
Tel:961111111
Fax:961111810

Termini: OBERT. 20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d’aquesta resolució en el «Boletín Oficial del Estado». (BOE núm. 40 de 16/02/2023)

Procés selectiu: PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Descripció de les places

– 5 places d’Auxiliar
– 1 plaça de Tècnic d’Obres i Serveis Municipals
– 3 places de Tècnic Mig Especialista en Menors
– 3 places de Treballador Social
– 4 places de Delineant
– 5 places de Subaltern

Més informació ací

 


 

14/02/2023

Descripció: Treballador/a social

Organisme:

Banyeres de Mariola
Plaça l’Ajuntament, 1
Tel:966567475
Fax:965566668

Termini: OBERT. 10 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d’aquesta resolució en el «Boletín Oficial del Estado». (BOE núm. 37 de 13/02/2023)

Procés selectiu: PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Titulació específica: Titulació corresponent a treballador social, diplomatura en Treball Social o grau en Treball Social, o equivalent.

Nombre de places: 2

Més informació ací

 


 

09/02/2023

Descripció: Treballador/a Social.

Organisme:

Mancomunidad Vall dels Alcalans
Tel:962555401
Fax:962555799

Termini: OBERT. 20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de la resolució en el «Butlletí Oficial de l’Estat»(BOE núm. 32, de 07/02/2023)

Procés selectiu: PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Nombre de places: 1

Més informació ací

 


 

09/02/2023

Descripció: Treballador/a Social.

Organisme:

Mancomunidad Vall dels Alcalans
Tel:962555401
Fax:962555799

Termini: OBERT. 20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de la resolució en el «Butlletí Oficial de l’Estat»(BOE núm. 32, de 07/02/2023)

Procés selectiu: PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Nombre de places: 1

Més informació ací

 


 

09/02/2023

Descripció: Treballador/a Social.

Organisme:

Benetússer
Miguel Hernandez, 30
Tel:963752950

Termini: OBERT

Procés selectiu: PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Nombre de places: 2

Descripció de les places

Jornada 100%.

Més informació ací

 


 

09/02/2023

Descripció: Convocatòria diverses places de personal funcionari i personal laboral: auxiliar administratiu, arquitecte, enginyer tècnic, tècnic mitjà tributari, educador social, tècnic d’administració general, tècnic especialista de recaptació, tècnic especialista d’informàtica, informador turístic, conserge edificis municipals, conserge col·legis, operari d’instal·lacions esportives, subaltern, treballador social, telefonista, tècnic especialista de biblioteca, agent desenvolupament local, animador juvenil, educador infantil, oficial electricitat, ràdio municipal, animador esportiu, auxiliar tècnic auditori, oficial de fusteria, oficial de pintura, operari de brigada

Organisme:

Manises
Plaça del Castell, 1
Tel:961545116

Termini: OBERT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el Boletín Oficial del Estado. (BOE núm. 32 de 07/02/2023)

Procés selectiu: PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Nombre de places: 94

Més informació ací

 


 

30/01/2023

Descripció: Treballador/a Social.

Organisme:

Requena
Plaza Consistorial, 1
Tel:962301400
Fax:962303553

Termini: PENDENT. 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el “Boletín Oficial del Estado”.

Procés selectiu: PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Nombre de places: 1

Més informació ací

 


 

26/01/2023

Descripció: Treballador/a Social.

Organisme:

Benetússer
Miguel Hernandez, 30
Tel:963752950
Fax:963960756

Termini: PENDENT. 20 dies hàbils, comptat a partir del següent al de publicació de l’extracte de cada convocatòria en el “Boletín Oficial del Estado”.

Procés selectiu: PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Nombre de places: 2

Descripció de les places: Jornada 100%.

Més informació ací

 


 

24/01/2023

Descripció: Treballador/a Social

Organisme:

Mancomunidad Vall dels Alcalans
Tel:962555401
Fax:962555799

Termini: PENDENT. 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOE.

Procés selectiu: PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Nombre de places: 1

Més informació ací

 


 

24/01/2023

Descripció: Treballador/a Social

Organisme:

Mancomunidad Vall dels Alcalans
Tel:962555401
Fax:962555799

Termini: PENDENT. 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOE.

Procés selectiu: PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Nombre de places: 1

Més informació ací

 


 

23/01/2023

Descripció: Convocatòria per a proveir diverses places de: agent d’ocupació i desenvolupament local, treballador/a social, oficial/a manteniment (encarregat/ada d’obres, manteniment i serveis), auxiliar d’informació (informador/a turístic), ajudant oficis diversos (operari/àries especialitzat/ada serveis múltiples), socorrista, ajudant d’oficis diversos (ajudant especialista en jardineria), ajudant d’oficis diversos (conductor/a de recollida de rsu), auxiliar d’ajuda a domicili, ajudant d’oficis diversos (operari/ària neteja viària), ajudant d’oficis diversos (operari encarregat / aigües, sanejament, electricitat), ajudant d’oficis diversos (operari/ària serveis múltiples), director/a residència, metge/essa residència, psicòleg/òloga residència, infermer/a residència, fisioterapeuta residència, treballador/a social residència, educador/a social, serveis auxiliars generals. Coordinador/a serveis generals, auxiliar administratiu/iva, auxiliar d’infermeria, coordinadora auxiliars infermeria, cuiner/a, auxiliar de manteniment, auxiliar de cuina, auxiliar de neteja, auxiliar de bugaderia, recepcionista.

Organisme:

Jalance
Plaza Ayuntamiento, 10
Tel:962196011
Fax:963216344

Termini: OBERT. 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 17, de 20/01/2023).

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Nombre de places: 

1 Treballador/a social

1 Treballador/a social residència

Més informació ací

 


 

23/01/2023

Descripció: Convocatoria para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Trabajador/a Social

Organisme: Ayuntamiento de Manises

Termini: 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación del extracto de la convocatoria en el BOP de Valencia.

Procés selectiu: Bolsa de trabajo

Tipus de prova: Concurso-oposición

Consultar bases

Més informació ací

 


 

18/01/2023

Descripció: Convocatòria per a proveir diverses places: tècnic Jurídic Urbanisme; agent de Desenvolupament Local; treballador social; psicòleg/

Organisme:

Sedaví
Plaza Jaime I, 5
Tel:963185040
Fax:963963879

Termini: OBERT. 20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d’aquesta resolució en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 14, de 17/01/2023.

Procés selectiu: PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Nombre de places: 2 places de Treballador Social

Consultar bases

Més informació ací

 


 

17/01/2023

Descripció: Convocatòria per a proveir en propietat diverses places de: Psicòleg/a-Pedagog/a; Agent d’Igualtat; Treballador Social; Educador Social; Educador Infantil; Auxiliar Administratiu/a; Electricista.

Organisme:

Algemesí
Plaça Major, 3
Tel:962019000
Fax:962019001

Termini: OBERT. 20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d’aquesta resolució en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 12, de 14/01/2023.

Procés selectiu: PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Nombre de places: 2 places de Treballador/a Social

Consultar bases

Més informació ací

 


 

12/01/2023

Descripció: Treballador/a Social

Organisme:

Paiporta
Músico Vicente Prats Tarazona, s/n.
Tel:963971222
Fax:963971725

Termini: OBERT. 20 dies hàbils, comptats a partir de la publicació d’aquest anunci de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 244, de 22/12/2022.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Consultar bases

Més informació ací

 


 

28/12/2022

Descripció: Treballador social

Organisme:

La Pobla de Vallbona
Avinguda de Colom, 93
Tel:962760050

Termini: OBERT. 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 310, de 27/12/2022).

Procés selectiu: PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Nombre de places: 1

Consultar bases

Més informació ací