Ofertes d'ocupació pública

Col·legiada o col·legiat, si revisant les convocatòries que ací publiquem consideres que existeixen unes bases en les quals hi ha punts que es poden recórrer, trasllada la teua consulta al Col·legi (valencia@cotsvalencia.com) i es valorarà si cal l’elaboració d’un recurs.

21/02/2024

Descripció: Agost. Treballador/a social.

Organisme: Ajuntament d’Agost

Convocatòria: Borsa de treball

Prova: Valoració de mèrits i entrevista personal

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Titulació universitària de Grau o Diplomatura en Treball Social.

Grup: A2

Informació en web organisme: https://agost.sedelectronica.es/info.1

 


 

20/02/2024

Descripció: Almoradí. Treballador/a Social

Organisme: Ajuntament d’Almoradí

Convocatòria: Procés d’estabilització

Prova: Concurs oposició

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Grau o Diplomatura en Treball Social, o equivalent

Grup: A2

Informació en web organisme: https://almoradi.sedelectronica.es/?x=rMTdM42C9uy0vU-HNUStsg

Núm. Places totals: 2

 


 

14/02/2024

Descripció: Elx. Treballador/a social

Organisme: Ajuntament d’Elx

Convocatòria: Procés d’estabilització

Prova: Valoració de mèrits

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomatura o grau en Treball Social o equivalent.

Grup: A2

Informació en web organisme: https://www.elche.es/va/recursos-humans/oferta-publica-de-empleo/trabajador-a-social/

Núm. Places totals: 19

 


 

14/02/2024

Descripció: Castelló. Treballador/a Social

Organisme: Ajuntament de Castelló

Convocatòria: Procés d’estabilització

Prova: Valoració de mèrits

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Grup: A2

Informació en web organisme: https://www.castellosom.es/va/listado-titulares/treball%20public

Núm. Places totals: 1

 


 

13/02/2024

Descripció: L’Alcúdia. Treballador/a Social

Organisme: Ajuntament d’Alcúdia

Convocatòria: Procés d’estabilització

Prova: Valoració de mèrits

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Grup: A2

Informació en web organisme: https://www.lalcudia.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=397&Itemid=1005

Núm. Places totals: 1

 


 

06/02/2024

Descripció: Paterna. Treballador/a social

Organisme: Ayuntamiento de Paterna

Convocatòria: Oposició

Prova: Concurs oposició

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Grau en Treball Social, o equivalent.

Grup: A2

Informació en web organisme: https://sede.paterna.es/opensiac/action/infopublica?method=enter&edictos=true

Núm. Places totals: 1

 


 

02/02/2024

Descripció: Alfafar. Treballador/a social

Organisme: Ayuntamiento de Alfafar

Convocatòria: Procés d’estabilització

Prova: Concurs oposició

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Grau o Diplomatura en Treball Social o equivalent.

Grup: A2

Informació en web organisme: https://www.alfafar.es/tablon-de-anuncios/

Núm. Places totals: 1

 


 

26/01/2024

Descripció: Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta. Treballador/a social

Organisme: Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta

Convocatòria: Oposició

Prova: Valoració de mèrits

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Grup: A2

Informació en web organisme: https://massma.sedelectronica.es/board

Núm. Places totals: 1

 


 

25/01/2024

Descripció: Callosa de Segura. Treballador/a social

Organisme: Ayuntamiento de Callosa de Segura

Convocatòria: Oposició

Prova: Oposició

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Grup: A2

Informació en web organisme: https://www.callosadesegura.es/category/noticias/concejalias/fomento-y-desarrollo/ofertas-empleo-vigentes/

Núm. Places totals: 1

 


 

18/01/2024

Descripció: Torrevieja. Treballador/a social

Organisme: Ayuntamiento de Torrevieja

Convocatòria: Oposició

Prova: Oposició

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomatura en treball social, o bé, títol universitari oficial de grau que habilite per a exercir funcions.

Grup: A2

Informació en web organisme: https://torrevieja.es/es/procesos-selectivos/procesos-selectivos-activos

Núm. Places totals: 2

 


 

17/01/2024

Descripció: Picanya. Treballador/a social

Organisme: Ajuntament de Picanya

Convocatòria: Oposició

Prova: Concurs oposició

Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)

Grup: A1

Informació en web organisme: https://picanya.sede.dival.es/tablondeanuncios/

Núm. Places totals: 1

 


 

12/01/2024

Descripció: Alcalà de Xivert. Treballador/a social (SC24) i educador/a social (SC26)

Organisme: Ajuntament d’Alcalà de Xivert

Convocatòria: Procés d’estabilització

Prova: Concurs oposició

Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Grup: A2

Informació en web organisme: https://alcaladexivert.sedelectronica.es/board

Núm. Places totals: 2