Ofertas de empleo público

Col·legiada o col·legiat, si revisant les convocatòries que ací publiquem consideres que existeixen unes bases en les quals hi ha punts que es poden recórrer, trasllada la teua consulta al /Col·legi (valencia@cgtrabajosocial.es) i es valorarà si cal l’elaboració d’un recurs.

15/10/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme:

 • Alberic
 • Plaza Constitución, 25
 • Tel:962440066

Etapa actual: Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies hàbils següents al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOPB núm. 199, de 14/10/2021). DEL 15/10/2021 Al 28/10/2021 TOTS DOS INCLUSIVAMENT.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol universitari oficial de grau en Treball Social o equivalent.

Taxa ordinària: 70,00 €

Consultar bases

________________________________________________________________________________________________________________________

11/10/2021

Descripció: Tècnic/a per a la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA)

Organisme:

 • Mancomunidad “La Costera-Canal”
 • Tel:96228041
 • Fax:962280451

Etapa actual: Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 15 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 196, de 08/10/2021.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de grau en Psicologia, grau en Educació Social, grau en Pedagogia, grau en Psicopedagogia o grau en Treball social.

Consultar bases

________________________________________________________________________________________________________________________

15/09/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme:

 • L’Eliana
 • Plaça Pais Valencia, 3
 • Tel:962758030
 • Fax:962743713

Etapa actual: Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 220, de 14/09/2021).

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Grau en Treball Social o Diplomatura.

Taxa ordinària: 24,00 €

Nombre de places: 2

Consultar bases

Model de sol·licitud

________________________________________________________________________________________________________________________

15/09/2021

Descripció: Treballador social (estabilització)

Organisme:

 • Diputació Alacant
 • Av. de la Estació, 6
 • Tel. 965121300
 • 03005 . Alicante

Etapa actual: Convocatòria : (Bases)

Termini: PENDENT. 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci extracte de la convocatòria en el BOE.

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomat en Treball Social o equivalent, o la titulació que corresponga d’acord amb el vigent sistema de titulacions, o estar en condicions d’obtindre’l en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies.

Requisits especifics: Tindre reconegut per l’òrgan competent de les administracions públiques un grau de discapacitat igual al 33% o superior.

Taxa ordinària: 30,00 €

Nombre de places: 3

Consultar bases

________________________________________________________________________________________________________________________

01/09/2021

Descripció: Treballador/a social (sistema general d’accés de persones amb discapacitat)

Organisme:

 • Govern de Castella-la Manxa: Conselleria de Sanitat
 • Av. de Francia, 4
 • Tel:92 526 70 99
 • Fax:92 526 72 68

Etapa actual: Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomatura o grau en Treball Social o equivalent.
En cas de titulacions obtingudes en l’estranger, s’ha d’estar en possessió de la credencial que n’acredite l’homologació i/o el reconeixement pel departament ministerial competent, dins del termini de presentació de sol·licituds.

Requisits especifics: Tindre reconegut per l’òrgan competent de les administracions públiques un grau de discapacitat igual al 33% o superior.

Taxa ordinària: 41,79 €

Nombre de places: 5

Consultar bases

________________________________________________________________________________________________________________________

01/09/2021

Descripció: Treballador/a social (sistema general d’accés de lliure)

Organisme:

 • Govern de Castella-la Manxa: Conselleria de Sanitat
 • Av. de Francia, 4
 • Tel:92 526 70 99
 • Fax:92 526 72 68

Etapa actual: Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomatura o grau en Treball Social o equivalent. En cas de titulacions obtingudes en l’estranger, s’ha d’estar en possessió de la credencial que n’acredite l’homologació i/o el reconeixement pel departament ministerial competent, dins del termini de presentació de sol·licituds.

Taxa ordinària: 41,79 €

Nombre de places: 15

Termini: OBERT. El termini de presentació serà d’un mes, a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. 167, de 31/08/2021.

Consultar bases

________________________________________________________________________________________________________________________

01/09/2021

Descripció: Treballador social (procés d’estabilització d’ocupació temporal)

Organisme:

 • L’Alcora
 • San Francisco, 5
 • Tel:964360002
 • Fax:964386455

Etapa actual: Convocatòria : (Obertura de termini)

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica:Títol de graduat en Treball Social o equivalent. L’homologació i/o l’equivalència de qualsevol títol l’ha d’aportar la persona interessada, degudament acreditada per l’autoritat acadèmica competent.

Taxa ordinària: 40,00 €

Nombre de places: 1

Termini: OBERT. 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9163, de 31.08.2021).

Consultar bases

________________________________________________________________________________________________________________________

01/09/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme:

 • L’Eliana
 • Plaça Pais Valencia, 3
 • Tel:962758030
 • Fax:962743713

Etapa actual: Convocatòria: Correcció d’errors (titulació)

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Grau en Treball Social o Diplomatura.

Taxa ordinària: 24,00 €

Nombre de places: 2

Consultar bases

Correcció d’errors (titulació)

________________________________________________________________________________________________________________________

13/08/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme:

 • Benicàssim/Benicasim
 • Médico Segarra, 4
 • Tel:964300962
 • Fax:964303432

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de diplomatura/grau en Treball Social o equivalent. En qualsevol cas, la persona aspirant ha d’aportar les equivalències per mitjà d’una certificació expedida a aquest efecte per l’administració competent en cada cas.

Taxa ordinària: 25,00 €

Termini: OBERT. 10 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria d’aquestes bases en el BOP de Castelló núm. 96, de 12/08/2021.

Consultar bases

________________________________________________________________________________________________________________________

11/08/2021

Descripció: Borses d’ocupació temporal, en les categories de treballador social, educador social, tècnic superior en integració social i psicòleg.

Organisme:

 • Gandia
 • Plaça Major, 1
 • Tel:962959400
 • Fax:962959482

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: Altres grups i titulacions – Altres grups i titulacions

Termini: OBERT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 152, de 09/08/2021.

Consultar bases

________________________________________________________________________________________________________________________

11/08/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme:

 • Torrevieja
 • Plaza de la Constitución, 4
 • Tel:965710250
 • Fax:965710116

Procés selectiu: COBERTURA INTERINA

Tipus de prova: Oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Termini: OBERT. 8 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 149, de 9-08-2021.

Consultar bases

________________________________________________________________________________________________________________________

23/07/2021

Descripció: Tècnic d’intervenció per a l’àrea de serveis socials

Organisme: Ajuntament d’Alfarrasí

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració mèrits, memòria, entrevista personal

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Termini: obert. 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 140, de 22/07/2021

Consultar bases

________________________________________________________________________________________________________________________

20/07/2021

Descripció: Agent d’Igualtat

Organisme: Ajuntament de Sueca

Procés selectiu: Borsa de Treball

Tipus de prova: concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Termini: OBERT. 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el BOP núm. 137, de 19/07/2021

Taxa ordinària: 37€

Consultar les bases

________________________________________________________________________________________________________________________

20/07/2021

Descripció: Treballador/a Social

Organisme: Ajuntament de Sueca

Procés selectiu: Borsa de Treball

Tipus de prova: concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Termini: OBERT. 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el BOP núm. 137, de 19/07/2021

Taxa ordinària: 37€

Consultar bases

________________________________________________________________________________________________________________________

16/07/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme:

 • Canet d’En Berenguer
 • Plaça de l’Ajuntament, 1
 • Tel: 962 698 020
 • Fax: 962 681 929

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el BOP núm. 134, de 14/07/2021.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de grau en Treball Social o de diplomat en Treball Social.

Taxa ordinària: 20,00 €

Nombre de places: 1

Lloc de presentació: Les sol·licituds s’han de presentar-se telemàticament a través del Portal de la ciutadania, accessible a través de la seu electrònica de la web municipal www.canetdenberenguer.es

Consultar bases

________________________________________________________________________________________________________________________

16/07/2021

Descripció: Treballador/a social (procés extraordinari consolidació/estabilització)

Organisme:

 • Dolores
 • Plaza General Llopis, 1
 • Tel: 965 726 526
 • Fax: 966 711 109

Etapa Actual: Convocatòria (Obertura de termini)

Termini:OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 168, de 15/07/2021).

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de Treball Social, grau o equivalent.

Taxa ordinària: 40,00 €

Nombre de places: 1

Lloc de presentació:La presentació de sol·licituds es realitzarà per mitjà de la seu electrònica o, en defecte d’això, de manera presencial en el Registre General de l’Excm. Ajuntament de Dolores.

Consultar bases

________________________________________________________________________________________________________________________

14/07/2021

Descripció: Treballador/treballadora social

Organisme:

 • Govern de les Illes Balears: Conselleria de Salut
 • C/ Reina Esclarmunda, 9
 • 07003 La Palma
 • Tel: 971 175 600
 • Fax: 971 724 660

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 1 mes a comptar de l’endemà de la data de publicació de la resolució en el BOIB (BOIB núm. 93, de 13/07/2021). Si l’últim dia és inhàbil, s’entén que el termini es prorroga fins al primer dia hàbil següent.

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica:Tindre qualsevol de les titulacions següents: diplomatura o grau en Treball Social o estar en disposició d’obtindre-la fins a l’últim dia de presentació de sol·licituds de participació en aquest procés selectiu.

Requisits especifics: Acreditar els coneixements de llengua catalana exigits per la normativa vigent en matèria de política lingüística de les Illes Balears per mitjà d’un certificat expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública o per qualsevol dels expedits o reconeguts com a equivalents o homologats per la Direcció General de Política Lingüística.

Nombre de places: 32

Lloc de presentació: Tràmit electrònic

Consultar bases

________________________________________________________________________________________________________________________

14/07/2021

Descripció: Treballador/treballadora social

Organisme:

 • Govern de les Illes Balears: Conselleria de Salut
 • C/ Reina Esclarmunda, 9
 • 07003 La Palma
 • Tel: 971 175 600
 • Fax: 971 724 660

Etapa Actual: Convocatòria (Bases i obertura de termini)

Termini: OBERT. 1 mes a comptar de l’endemà de la data de publicació de la resolució en el BOIB (BOIB núm. 93, de 13/07/2021). Si l’últim dia és inhàbil, s’entén que el termini es prorroga fins al primer dia hàbil següent.

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL

Tipus de prova: Valoració de mèrits

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Títol de grau o el títol universitari oficial de diplomat de Treball Social o estar en condicions d’obtindre’l dins del termini per a la inscripció telemàtica.

Requisits especifics: Coneixements de català corresponents al nivell B2 de conformitat amb la legislació vigent aplicable.

Lloc de presentació: Tràmit electrònic

Consultar bases

________________________________________________________________________________________________________________________

14/07/2021

Descripció: Treballador/a social (procés d’estabilització d’ocupació temporal)

Organisme:

 • L’Alcora
 • San Francisco, 5
 • Tel: 964 360 002
 • Fax: 964 386 455

Etapa Actual: Convocatòria (Bases)

Termini: PENDENT. 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica:Títol de graduat en Treball Social o equivalent. L’homologació i/o l’equivalència de qualsevol títol l’ha d’aportar la persona interessada, degudament acreditada per l’autoritat acadèmica competent.

Taxa ordinària: 40,00 €

Nombre de places: 1

Lloc de presentació: Presentació telemàtica

Consultar bases

________________________________________________________________________________________________________________________

07/07/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme: Servicio Gallego de Salud (SERGAS)

 • Carrer San Lázaro, S/N
 • 15703 Santiago de Compostela (Coruña, A)
 • Tel: 981 15 56 00
 • Url: https://www.sergas.es/

Etapa Actual: Convocatòria (Bases y obertura de termini)

Termini: OBERT. Les sol·licituds de participació podran presentar-se des de l’endemà al de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de Galícia fins al 31 d’agost de 2021, tots dos dies inclosos.(DOG nº 126, de 05/07/2021)

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2

Titulació específica: Títol universitari oficial de Graduat o Diplomat en Treball Social.

Taxa ordinària: 37,27 €

Nombre de places: 46

Descripció de les places:

 • Accés lliure: 21
 • Promoció interna: 23
 • Discapacitat: 2

Documentació / Informació: Formulari electrònic d’inscripció. S’accedirà a través de la pàgina web del Servicio Gallego de Salud (www.sergas.es) en el apartado Fides/expedient-e/Sección de Procesos/OPE.

Consultar bases

________________________________________________________________________________________________________________________

07/07/2021

Descripció: Treballador/a social

Organisme: El Campello

Etapa Actual: Convocatòria (Obertura de termini)

Termini: OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 160, de 06/07/2021).

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova: Concurs oposició

Grup: A2 – Titulació universitària de grau (subgrup 2)

Titulació específica: Diplomatura o grau en Treball Social o equivalent.

Requisits especifics

 • Estar en possessió del títol universitari oficial de diplomatura o grau en Treball Social o equivalent, o en condicions d’obtindre’l en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies. En tot cas, l’aspirant ha d’aportar l’equivalència mitjançant una certificació expedida a aquest efecte.
  En el supòsit de titulacions obtingudes a l’estranger, s’ha de disposar de la credencial que n’acredite l’homologació. Els aspirants han d’acreditar degudament la convalidació o l’homologació dels títols mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l’administració competent en cada cas.
 • Estar en possessió del permís de conducció B1.

Taxa ordinària: 25,75 €

Nombre de places: 2

Descripció de les places:Places vacants en la plantilla d’aquest ajuntament (places 107 i 199) i incloses en l’oferta d’ocupació pública 2020 (BOP núm. 129, de 10 de juliol 2020), procés d’estabilització.

Consultar bases