El Col·legi Oficial de Treball Social de València va ser constituït en 1983 com un espai de representació col·lectiva que actua com a veu i referent professional i social del col·lectiu col·legiat de Treballadors i Treballadores Socials.

Entre les finalitats i funcions del Col·legi destaquen les següents:

  • Vetlar per la bona praxi de la professió, fomentant les relacions professionals i ampliant els nostres coneixements.
  • Reforçar el paper que ocupa el Treball Social en la societat, reafirmant la nostra intervenció i reivindicant la nostra missió social en defensa dels drets de les persones

Per a aconseguir els objectius col·legials és fonamental garantir una organització forta, i per això, des del Col·legi es treballa per a potenciar l’adhesió majoritària del conjunt de professionals del Treball Social i per a garantir la interlocució amb tots els agents, públics i privats, que graviten a l’entorn del benestar social. I aquesta és una tasca de totes i tots.