Informe d’EAPN CV sobre l’impacte del COVID-19

El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV), com a membre actiu d’EAPN Comunitat Valenciana-Xarxa per la Inclusió, comparteix la preocupació per l’impacte social del coronavirus COVID-19, tal com ho mostren moltes altres entitats. La EAPN CV, en un comunicat, exposa la necessitat de reconéixer les entitats del Tercer Sector d’Acció Social com a…