Curs Especialista Universitari en Direcció de Centres de Serveis Socials Online (300 hores)

Modalitat: Online

Inici: 25 de febrer de 2020

Organització: Instituto Superior de Estudios Sociales y Sociosanitarios

Acreditació: El títol està reconegut per la Universidad Europea Miguel Cervantes amb 12 crèdits (ECTS)

Cost: 1.300 euros

Nota: Es pot bonificar el cost a través del crèdit formatiu de FUNDAE (formació programada per les empreses)

Curs Superior de Direcció i Gestió d’Entitats Socials

Modalitat: Online

Organització: Entitat Generación 21

Objectius:

  • Conéixer la normativa vigent.
  • Gestionar equips de treball eficients.
  • Realitzar una adequada planificació economicofinancera.
  • Conéixer les diferents vies de captació d’ingressos, públiques, privades i pròpies, per a finançar els programes de l’entitat.

Cost: 695 euros / 495 euros per a estudiants i persones en atur

Nota: Es pot bonificar el cost a través del crèdit formatiu de FUNDAE (formació programada per les empreses)

Nova Edició de el Curs Superior de Direcció de Centres Residencials i Serveis d’Atenció a la Dependència

Modalitat: Presencial i pràctiques

Data: 28 de gener de 2020

Més informació i inscripcions: formacion@aerte.es / 96 357 17 10

Aquesta formació habilita per exercir la direcció en centres o serveis d’el Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència a la Comunitat Valenciana. Preu especial de 1.500 euros per a les col·legiades i col·legiats del Col·legi Oficial de Treball Social de València. El curs consta de 250 hores totals, compreses entre teòriques i pràctiques: 180h teòriques presencials (22 sessions, un dia a la setmana) + 70h pràctiques en empreses. L’inici de la formació és dimarts 28 de gener i finalitza el 7 de juliol de l’any 2020. Els dies de docència són els dimarts. A càrrec de la formació hi ha més de 20 formadors experts en la matèria, per la qual cosa resulta d’un gran interés formatiu per a perfils professionals que volen treballar en aquesta àrea.

Jornada salut mental Hospital Pare Jofre ‘Nous horitzons en salut mental: drets i recuperació’

Modalitat: Presencial

Lloc: Sala Ramón y Cajal. Hospital Pare Jofre

Data: 16 de desembre de 2019

Inscripció: saludmental_hpj@gva.es 

Aquesta jornada és un espai de trobada en què compartir i debatre models i bones pràctiques en salut mental, basades en drets. Reflexionarem sobre el MODEL DE RECUPERACIÓ, podrem conéixer l’oferta i situació de la xarxa actual de salut mental de la Comunitat Valenciana, les bones pràctiques en salut mental basades en la garantia dels drets, d’acord amb la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat i el paper de les associacions i el tercer sector. La jornada pretén continuar sensibilitzant persones usuàries, professionals i familiars sobre la necessitat d’avançar en l’atenció a la salut mental de qualitat a través de la garantia dels drets de les persones amb problemes de salut mental.

Capacitació per a la incidència ‘Formació en eines, recursos i processos per a combatre delictes d’odi. Bones pràctiques contra la discriminació’

Modalitat: Presencial

Lloc: Ciutat Administrativa 9 d’Octubre

Durada: 3 hores

Data: 13 de desembre de 2019

La EAPN Comunitat Valenciana, en el marc del seu programa d’IRPF sobre Igualtat de Tractament, celebrarà la Capacitació per a la incidència ‘Formació en eines, recursos i processos per a combatre delictes d’odi. Bones pràctiques contra la discriminació’. Serà divendres 13 de desembre, de 10 a 13 hores, en la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre (sala per confirmar).

L’objectiu és que des de la Direcció General d’Igualtat en la Diversitat s’expliquen les propostes i línies de treball prioritàries en aquesta matèria per a la present legislatura. Així mateix, es pretén identificar bones pràctiques contra la discriminació que estan portant a terme les entitats socials per a afrontar la lluita contra els delictes d’odi que afecten i pateixen principalment les persones en risc de pobresa o exclusió en la Comunitat Valenciana.

Aquesta capacitació forma part del programa d’IRPF 2019 de la EAPN CV i compta amb finançament de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.

Formulari d’inscripció

ASPECTES JURÍDICS DE LA DISCAPACITAT I LA DEPENDÈNCIA: ESPECIAL REFERÈNCIA ALS MAJORS

Modalitat: Online

Durada: 500 hores

Data d’inici: Gener de 2020

Matriculació: Fins al 16 de gener de 2020

Preu públic: 580 euros

Más información e inscripción

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

MODALIDAD: Online

CRÉDITOS: 25 créditos

FECHA DE INICIO: enero de 2020

Más información e inscripción

CURSO INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN RIESGO. RESPUESTAS DESDE LA PROTECCIÓN Y DESDE LA JUSTICIA JUVENIL

MODALIDAD: Streaming

Nº HORAS: 10 horas

FECHAS: 10, 11, 12 y 13 de diciembre

PRECIO: Gratuito

Más información e inscripción

CURSO SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL

MODALIDAD: Presencial

Nº HORAS: 14 horas

FECHAS: 6 y 7 de noviembre en Benicarló, 13 y 14 de noviembre en Valencia, 27 y 28 de noviembre en Alicante

PRECIO: 10€ (plazas limitadas)

Más información e inscripción

V CURSO ON LINE: “REGLAMENTO GENERAL EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA TRABAJADORAS SOCIALES”

MODALIDAD:  ON LINE

Nº HORAS: 20 H.

FECHA DE INICIO: 1 DE OCTUBRE 2019

PRECIO:  150€ (Colegiados) 180€ (No Colegiados)

 

 

 

La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental reconocido tanto en el artículo 18.4 de la Constitución Española como en el artículo 8.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establecen que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan.

La protección de la información personal es un aspecto de notoria actualidad presente en numerosas actividades de la vida diaria, desde el uso de imágenes por cámaras de videovigilancia a la divulgación de grabaciones de nuestra vida más íntima.

No es un parámetro que pueda obviarse en el desarrollo de las tareas profesionales del trabajo social, por cuanto, además de tratarse de una normativa de obligado cumplimiento para todas las organizaciones públicas y/o privadas y, en general, para todas aquellas personas físicas o jurídicas que traten o gestionen información personal, esta normativa se encuentra en permanente evolución propiciada por el avance imparable de la tecnología.

La formación en este ámbito está diseñada para dar inicialmente al alumnado una visión omnicomprensiva de la problemática de la protección de datos personales para a continuación ofrecer una aplicación práctica de estos principios en el ámbito concreto de la actuación de los y las trabajadoras sociales.

Puedes completar tu formación adquiriendo nuestra guía para profesionales “Protección de Datos en Servicios Sociales“.

INSCRIPCIÓN ABIERTA

 

Primer Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales Forenses

La  Asociación Española de Trabajadores Sociales Forenses celebra su primer Congreso Nacional en la Universidad Rey Juan Carlos bajo el lema “La perspectiva social en la justicia del S.XXI”. El evento tendrá lugar los próximos 13 y 14 de septiembre en la sede de Madrid (Quintana) de la URJC.

Más información


Curso: “Aspectos jurídicos de la discapacidad y la dependencia: especial referencia a los mayores Máster en Trabajo Social de la Administración de Justicia”

Entidad: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Duración: 6 meses (400 horas)

Fecha de inicio: 21 de enero 

Fecha de fin: 20 de julio

Plazo de matrícula: del 7 de septiembre de 2018 al 16 de enero de 2019

Pulsa aquí para más información

Curso: Pobreza energética: defensa del derecho a la energía en la transición energética

Entidad: Universitat Politècnica de València

Duración: 02/07/19 hasta 16/07/19

Plazo de matrícula: Pre inscripción des del 07/06/19 / Matrícula des del 12/06/19 20:08

Pulsa aquí para más información

Curso: Diploma Oficial en Innovación Social, financiación participativa y Economía Colaborativa.

Entidad: Universidad Complutense de Madrid

Duración:5 semanas- 3 días a la semana, Jueves, Viernes y Sábado

Fecha de inicio: 6 de Junio

Fecha de fin: 6 de Julio

Plazo de matrícula: La Matrícula se cierra el 4 de junio a las 24:00 horas

Pulsa aquí para más información

Curso: Curso de promoción de la salud sexual y prevención del VIH

Entidad: EVES, Escuela Valenciana de Estudios de la Salud

Duración: 17,18,19,20 y 21 de junio de 16:00 a 20:00h

Plazo de matrícula: Hasta el 6 de junio

Pulsa aquí para más información